Tel 044 9888 300
E-Mail tandtant@outlook.com

Suomeksi


Hej!

Patienter i alla åldrar är välkomna till vår mottagning som inte tillhör någon kedja. Det elektroniska Patientdataarkivet används på mottagningen sedan 27.11.2017 och det elektroniska receptet sedan 14.12.2016. Du kan bekanta dig med dina hälsouppgifter och recept från Mina Kanta-sidor.

Tandvårdrädslan kan minskas genom att själva vårdsituationen är lugn och att det finns tillräckligt med tid allokerat för den. Tandläkaren har möjligheter att lungt berätta om åtgärden och att förklara hur eventuell smärta kan lindras eller t.om. undvikas helt och hållet.

Vårt mål är att främja din munhälsa. Fungerande egenvård och hälsosamma levnadsvanor förhindrar hål i tänderna och inflammation i tandköttet samt bildandet av tandsten. Dålig munhälsa är en riskfaktor till många sjukdomar. Vi ger gärna information om individuell egenvård av munnen och ger individuella rekommendationer hur ofta dina tänder ska granskas. Vårt mål i främjandet av din munhälsa är att besöken till tandläkaren skall bli så få som möjligt!

Det går också att boka längre besökstider och på så sätt göra flera åtgärder på ett besök.

Öppna gärna Munhälsa -delen av vår sida och bekanta dig med patientversionerna av ”God medicinsk praxis -rekommendationerna”. Dessa är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. Läs gärna om t.ex. : ”Rotfyllning – ingenting att vara rädd för”. Kolla också gärna den finskspråkiga kampanjen: ”I love suu”.

För oss är mottagningens hygien en viktig sak och om du så önskar kan du bekanta dig med mottagningens hygienplan vid ditt besök.

Vi ler då vi ses!
Tandläkaren

Mottagningen sammarbetar med:
Lohjanhammas
Kauppakatu 13 B , 08100 Lojo (andelsbankens hus, 3. våningen)
Tel. 019-321232, 019-324640
www.lohjanhammas.fi
Vid behov:
- Ortopantomografiröntgen, som kommer alltid med en specialtandläkarens utlåtande
- keramiska fyllningar och kronor med Cerec direkt på mottagningen
- munkirurgiska åtgärder: krävande tandextraktion, krävande munkirurgi, tandimplantat
- protetiska åtgärder
- specialtandläkarna: munkirurgi och parodontologi

Potilasasiakasrekisterin tietosuojaseloste
Seloste